Disclaimer

Uitsluiting Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en "Crazy Holding" deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. "Crazy Holding" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan "Crazy Holding" of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van Derden
"Crazy Holding" is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.